Muzea

Galeria w Sukiennicach

Galeria w Sukiennicach

Galeria w Sukiennicach

Galeria w Sukiennicach jest oddziałem Muzeum Narodowego w Krakowie. Mieści się ona na pierwszym piętrze Sukiennic i skupia w swoich murach dzieła sztuki dziewiętnastowiecznej. read more

Read More

Funkcje sztuki

Funkcje sztuki

Funkcje sztuki

Sztuka może pełnić różne funkcję. Jedną z nich jest wymieniana zwykle jako pierwsza funkcja estetyczna. Odbiorca sztuki ma zachwycić się dziełem, kunsztem jego wykonania, talentem read more

Read More

Malarstwo - historia, poczatki

Malarstwo - historia, poczatki

Malarstwo – historia, poczatki

Malarstwo - historia, poczatki

Malarstwo sięga czasów prehistorii, zostało jednak odkryte dosyć późno, bo dopiero około XIX wieku. Charakterystyczna dla tego typu malarstwa jest jego prostota , read more

Read More

Malarstwo - sredniowiecze, renesans

Malarstwo - sredniowiecze, renesans

Malarstwo – sredniowiecze, renesans

W średniowieczu nastąpił gwałtowny rozwój technik malarskich. Malowano nie tylko prostymi read more

Read More

Malarstwo

Malarstwo

Malarstwo jest jedną z głównych gałęzi sztuk pięknych, dla wielu jest pierwszym skojarzeniem ze sztuką w ogóle.Malarstwo Malarz posługuje się barwami, które nanosi na podłoże (płótno, papier read more

Read More

Grafika

Grafika

Grafika

Grafika jest jednym z podstawowych działów sztuk plastycznych, która, w przeciwieństwie do malarstwa czy rzeźby, zajmuje się procesem powielania rysunku na papierze czy tkaninie. Rozróżniamy read more

Read More

Sztuki plastyczne

Sztuki plastyczne

Sztuki plastyczne

Sztuki plastyczne

Sztuki plastyczne są sztukami pięknymi, podobnie jak muzyka i literatura, bardzo zróżnicowanymi w zależności read more

Read More

Historia fotografii

Historia fotografii

Historia fotografii

Początki fotografii sięgają początku XIX wieku. Jednak już w starożytnej Grecji istniała camera obscura, która pozwalała uzyskać rzeczywisty obraz. Camera obscura zbudowana read more

Read More