Sztuka

Malarstwo XX wieku

Malarstwo XX wieku

Malarstwo XX wieku

W XX wieku malarstwo stawało się coraz śmielsze, wychodzono poza przyjęte normy, także te dotyczące geometrii. Pablo Picasso i wielu innych twórców tego okresu inspirowało się read more

Read More

Sztuka XX wieku

Sztuka XX wieku

Sztuka XX wieku

W XX wieku sztuka piękna często wcale nie była piękna (a przynajmniej nie typowo piękna). Dadaizm czy surrealizm wyszedł read more

Read More

Proba definiowania sztuki

Proba definiowania sztuki

Pojęcie „sztuki” wielokrotnie próbowano definiować, z różnym skutkiem. Wittgenstein w XX wieku stworzył pojęcie tak szerokie, że uznano jest za aż nazbyt ogólne read more

Read More

Fotografia

Fotografia

Fotografia

Nazwa „fotografia” pochodzi od greckiego „photos” (światło) i „grapho”(pisać), czyli, tłumacząc dosyć dosłownie „pisać światłem”. Jej read more

Read More

Galeria sztuki

Galeria sztuki

Galeria sztuki

Galeria sztuki, nazywana inaczej muzeum sztuki, jest miejscem, w którym wystawia się dzieła sztuki. Galeria o charakterze muzeum wystawia dzieła uznane, mające wartość historyczną, jednak read more

Read More

Galeria Zacheta

Galeria Zacheta

Galeria Zacheta

Zachęta jest narodową galerią sztuki zlokalizowaną w Warszawie. Instytucja ta ma na celu promocję sztuki współczesnej, nowych artystów. Wystawy w Zachęcie Narodowej Galerii Sztuki są read more

Read More

Instalacja

Instalacja

Instalacja jest formą artystyczną wieloelementową, która ma miejsce w danej przestrzeni. Podczas tworzenia instalacji read more

Read More