Fotografia

Fotografia

Fotografia

Nazwa „fotografia” pochodzi od greckiego „photos” (światło) i „grapho”(pisać), czyli, tłumacząc dosyć dosłownie „pisać światłem”. Jej celem jest uchwycenie danego momentu właśnie za pomocą światła. Fotografię dzielimy na tradycyjną – opartą na działaniu światłoczułych związków srebra, fotografię cyfrową – gdzie materiał rejestrowany jest na urządzeniu, na matrycy, i na szlachetne techniki fotograficzne – które korzystają z właściwości soli chromianowych. W pierwszym typie mamy znane nam klisze, które służyły do utrwalenia obrazu. Obraz z klisz czy błon fotograficznych jest następnie wywoływany na specjalnym papierze fotograficznym. Fotografia cyfrowa może pozwolić na rejestrowanie obrazu w różnych warunkach, ze względu na to, że nowoczesne aparaty mogą być wyposażone w takie mechanizmy jak mechanizm redukcji wstrząsów.


- autor artykułu