Funkcje sztuki

Funkcje sztuki

Funkcje sztuki

Sztuka może pełnić różne funkcję. Jedną z nich jest wymieniana zwykle jako pierwsza funkcja estetyczna. Odbiorca sztuki ma zachwycić się dziełem, kunsztem jego wykonania, talentem artysty. Funkcja estetyczna wydaje się być jednak obecnie trochę spychana na bok przez inne funkcję, jednak dla wielu odwiedzających galerie ludzi nadal jest bardzo ważna. Poza tym sztuka pełni też funkcję komunikacyjną – dzięki swoim dziełom artysta może komunikować się z odbiorcą, przekazywać mu swoje myśli i poglądy na pewne sprawy.

Poza poglądami autora spoglądając na dzieło możemy też poznać historię, zobaczyć, jak żyło się naszym przodkom, w co się ubierali i jak czesali, sztuka spełnia więc także funkcję poznawczą. Dzieło może też pełnić funkcję dydaktyczną, czyli uczyć nas i skłaniać do refleksji, z wyciągnięcia wniosków na podstawie danego utworu czy obrazu. Sztuka może też mieć na celu pobudzenie uczuć religijnych, a także przedstawienie nam wizerunków świętych (oczywiście wizerunki te niekoniecznie zależą od rzeczywistego wyglądu postaci, ale od wyobrażenia autora).

Sztuka działa emocjonalnie – wyzwala w nas określone uczucia, ale także terapeutycznie – dzięki niej zastanawiamy się nad własnym życiem, możemy poczuć się pozbawieni złej energii. Pełni też ważną funkcję społeczną – pozwala ludziom poznać się, zintegrować, a także bawić razem. Sztuka może być także użytkowa – przydać nam się w życiu codziennym (i tutaj wyróżniamy architekturę czy wzornictwo).


- autor artykułu