Galeria w Sukiennicach

Galeria w Sukiennicach

Galeria w Sukiennicach

Galeria w Sukiennicach jest oddziałem Muzeum Narodowego w Krakowie. Mieści się ona na pierwszym piętrze Sukiennic i skupia w swoich murach dzieła sztuki dziewiętnastowiecznej. Została zapoczątkowana przez Henryka Siemiradzkiego, pierwsza wystawa odbyła się w roku 1884. Galeria jest podzielona na cztery sale reprezentujące działa z różnego okresu. Sale te noszą nazwę: „Oświecenie”, „Romantyzm. W stronę sztuki narodowej”, „Wokół Akademii”, „Realizm, polski Impresjonizm, początki Symbolizmu”.

W pierwszej sali prezentowane są głównie sceny historyczne i portrety, głównie widoczne są wpływy klasycyzmu. Sala romantyzmu jest nazywana salą Piotra Michałowskiego, jednego z najwybitniejszych malarzy romantycznych. W zbiorach tej sali znajuje się „Pożegnanie i powitanie” Artura Grottgera czy „Wigilia na Syberii” Jacka Malczewskiego. Obrazy pokazują zarówno życie rodaków zesłanych na Syberię, jak i żywot dzieci, chłopów czy Żydów. Trzecia sala to zbiory głównie malarstwa historycznego, są w niej tak znane obrazy jak „Pochodnie Nerona” Henryka Siemiradzkiego czy „Iwan Groźny” Jana Matejki.

W ostatniej z sal znajdziemy malarstwo pejzażowe. Są w niej prace Józefa Chełmońskiego – „Burza” czy „Czwórka”. Poza tym w sali znajdziemy realistyczne kompozycje Aleksandra Gierymskiego („Wieczór nad Sekwaną”).

Od 2006 do 2010 roku galeria była modernizowana. Eksponaty były w tym czasie przeniesione.


- autor artykułu