Grafika

Grafika

Grafika

Grafika jest jednym z podstawowych działów sztuk plastycznych, która, w przeciwieństwie do malarstwa czy rzeźby, zajmuje się procesem powielania rysunku na papierze czy tkaninie. Rozróżniamy grafikę użytkową i artystyczną. Grafika artystyczna powstaje w całości „z rąk” artysty, który tworzy ryciny. Grafika użytkowa jest stosowana w wydawnictwach czy reklamie. Obejmuje plakat, ilustrację, druki, znaczki pocztowe, banknoty, liternictwo. Jest więc z nami na co dzień, w naszym codziennym życiu

Grafikę dzielimy przez sposób jej wykonania : wyróżniamy techniki wypukłe, wklęsłe, a także techniki druku płaskiego.

Te pierwsze polegają na żłobieniu w matrycy linii, które mają nie są następnie wydrukowane. Są to drzeworyt, gipsoryt czy kamienioryt. W technice druku wklęsłego linie i płaszczyzny odbijają się na papierze (na przykład miedzioryt, odprysk), a w druku płaskim – część nie pokryta rysunkiem jest odporna na farbę drukarską (na przykład litografia).

Grafika artystyczna może przechodzić w użytkową, na przykład w Polsce drzeworytu używano w ilustracji książkowej.


- autor artykułu