Historia happeningu

Historia happeningu

Historia happeningu sięga już czasów futurystów i dadaistów. Happening jest też związany z malarstwem abstrakcyjnego ekspresjonizmu, od Jacksona Pollocka i jego sztuki jako sam akt malowania. Podczas występów malowano nie na płótnie, ale na przykład na ciele, a następnie wzory z ciała odciskano na płótnie. Jednym z przedstawicieli wczesnej fazy tej formy sztuki jest Georges Mathieu i Yves Klein.

Podczas happeningów to publiczność zajmowała rolę dzieła – kiedy na przykład z galerii przed „wernisażem” wyniesione zostały wszelkie dzieła sztuki. Twórca danego happeningu albo dawał swoim widzom pełną swobodę, albo, odwrotnie, wprowadzał ograniczenia i obserwował zachowania ludzi po ich wprowadzeniu. Wiele zależało od danej sytuacji, artyści pozwalali sobie na improwizację, happening mógł więc skończyć się zupełnie inaczej, niż mogłoby się początkowo wydawać. Happening zaczął ustępować miejsca nowej formie sztuki o nazwie performance, w której to artyści zwracali większą uwagę na własne ciała i użycie ich.

Mówi się, że w Polsce przedstawicielem happeningu był Tadeusz Kantor.


- autor artykułu