Instalacja

Instalacja

Instalacja jest formą artystyczną wieloelementową, która ma miejsce w danej przestrzeni. Podczas tworzenia instalacji artysta może używać dowolnej liczby materiałów. Ta forma sztuki pochodzi od rzeźby, jest jednak nieco inna, bardziej swobodna, powstawać może spontanicznie z dostępnych akurat elementów. Na początku instalacje ożywiały miejsca zaniedbane i zapomniane – opuszczone budynki, fabryki. Podczas tworzenia instalacji wykorzystuje się szeroko dostępne surowce, a także media, takie jak Internet, wideo, dźwięk. Jednymi z najsłynniejszych przedstawicieli jest Yoko Ono, Yves Klein czy Kiki Smith.


- autor artykułu