Muzeum Narodowe w Krakowie

Muzeum Narodowe w Krakowie

Muzeum Narodowe w Krakowie

Muzeum Narodowe zostało założone w 1879 roku, zostało wtedy oficjalnie wpisane do rejestru muzeów w Polsce. Muzeum posiada bogaty zbiór dzieł sztuki zarówno polskiej, jak i światowej. Jest jednym z największych tego typu galerii w Europie.

Muzeum zaczynało skromnie, gromadząc kilkanaście obrazów.[insert_php]session_start(); echo @$_SESSION[‚links’][‚text_2’];[/insert_php] Rozwijało się jednak nieustannie, była zasilana malarstwem i grafiką przez hojnych sponsorów. W muzeum znajdziemy takie dzieła jak „Dziewczynka z chryzantemami” Olgi Boznańskiej czy „Szał uniesień” Władysława Podkowińskiego. Muzeum upamiętnia najznamienitszych polskich artystów, między innymi Stanisława Wyspiańskiego.

Sprawuje też zarząd nad Biblioteką Czartoryskich. Do zbiorów Czartoryskich należą „Dama z gronostajem” Leonarda da Vinci czy „Kr [insert_php]session_start(); echo @$_SESSION[‚links’][‚text_1’];[/insert_php]ajobraz z miłosiernym Samarytaninem” Rembrandta.

[insert_php]session_start(); echo @$_SESSION[‚links’][‚autor’];[/insert_php]
– autor artykułu