Malarstwo impresjonistyczne i ekspresjonistyczne

Malarstwo impresjonistyczne i ekspresjonistyczne

Malarstwo impresjonistyczne i ekspresjonistyczne

Malarstwo impresjonistyczne i ekspresjonistyczne

Impresjonizm to łapanie za pomocą szybkich pociągnięć pędzla istoty świata. Impresjoniści malowali używają kolorowych plam, które miały oddać daną chwilę. Puentyliści, którzy wywodzą się właśnie od impresjonistów, malowali za pomocą plamek, które tworzą jedność dopiero oglądane z odpowiedniej odległości. Nieco później, pod koniec XIX, twórcy przedstawić chcieli nie tyle pokazać daną chwilę, a uczucia. Ekspresjonizm, podobnie jak romantyzm, kładł szczególny nacisk na wnętrze artysty, na jego przemyślenia i targające nim emocje. Obraz miał wyrażać psychikę artysty, także jego mroczną stronę. Malarze przedstawiali śmierć, samotność i cierpienie.

Fowizm, wywodzący się z ekspresjonizmu, jeszcze bardziej dawał wyraz bólowi egzystencjalnemu twórców. Powstały następnie postimpresjonizm przywracał zainteresowanie formą obrazu, nanoszeniem odpowiednio farb na płótno. Sławnymi przedstawicielami tego okresu są Paul Cezanne czy Vincent van Gogh.


- autor artykułu