Malarstwo - sredniowiecze, renesans

Malarstwo - sredniowiecze, renesans

Malarstwo – sredniowiecze, renesans

W średniowieczu nastąpił gwałtowny rozwój technik malarskich. Malowano nie tylko prostymi farbami, używano tempery czy farb olejowych. Najpopularniejsza była tematyka religijna, przedstawiano też władców. Starano się przedstawiać postaci jak najbardziej idealnie, nie zawsze więc mają one dużo wspólnego z rzeczywistością. Pod koniec średniowiecza pojawia się pejzaż. Renesans przyniósł malarstwu wiele zmian, coraz rzadziej sięgano po tematykę religijną, a coraz częściej przedstawiano psychikę postaci.

Malarstwo olejne przyjęło się szeroko, poza tym powszechnie malowało się na płótnie. Przykładano wagę do jak najdokładniejszego oddania ciała ludzkiego. Oprócz portretów malowano pejzaże, a także martwą naturę. W latach 1510-1590 rozwinął się manieryzm, a następnie barok. Malarstwo to powstawało na większych powierzchniach, było bogate, robiło wrażenie na widzu, często sięgało do tematyki religijnej. Malarze zajmowali się także tematyką mitologiczną i historyczną.

Rokoko jest nieco mniej bogate niż barok. Barwy są delikatne, mniej krzykliwe niż w przypadku baroku. Malarze przedstawiali głównie sceny z życia królewskiego.


- autor artykułu