Malarstwo - sredniowiecze, renesans

Malarstwo - sredniowiecze, renesans

Malarstwo – sredniowiecze, renesans

W średniowieczu nastąpił gwałtowny rozwój technik malarskich. Malowano nie tylko http://artist-studio-urody.pl/ prostymi farbami, używano tempery czy farb olejowych. Najpopularniejsza była tematyka religijna, przedstawiano też władców.www.seofabryka.pl Starano się przedstawiać postaci jak najbardziej idealnie, nie zawsze więc mają one dużo wspólnego z rzeczywistością. Pod koniec średniowiecza pojawia się pejzaż. Renesans przyniósł malarstwu wiele zmian, coraz rzadziej sięgano po tematykę religijną, a coraz częściej przedstawiano psychikę postaci.

Malarstwo olejne przyjęło się szeroko, poza tym powszechnie malowało się na płótnie. Przykładano wagę do jak najdokładniejszego oddania ciała ludzkiego. Oprócz portretów malowano pejzaże, a także martwą naturę. W latach 1510-1590 rozwinął się manieryzm, a następnie barok. Malarstwo to powstawało na większych powierzchniach, było bogate, robiło wrażenie na widzu, często sięgało do tematyki religijnej. Malarze zajmowali się także tematyką mitologiczną i historyczną.

Rokoko jest nieco mniej bogate niż barok. Barwy są delikatne, mniej krzykliwe niż w przypadku baroku. Malarze przedstawiali głównie sceny z życia królewskiego.


- autor artykułu