Proba definiowania sztuki

Proba definiowania sztuki

Pojęcie „sztuki” wielokrotnie próbowano definiować, z różnym skutkiem. Wittgenstein w XX wieku stworzył pojęcie tak szerokie, że uznano jest za aż nazbyt ogólne – ponieważ według niego wszystko mogłoby być sztuką. W następnych definicjach odwoływano się do odczuć, jakie sztuka miała w człowieku wywołać – zachwytu, wzruszenia i szeregu innych. Sztuka miała więc wzbudzać emocję w jej odbiorcy. Donald Judd stwierdził, że „sztuką jest to, co się za sztukę uważa”. Jeżeli autor tworzy swoją pracę z założeniem tworzenia sztuki – możemy przyjąć, że mamy do czynienia właśnie z nią. Pojęcie kontekstualne zakłada, że ze sztuką mamy do czynienia wtedy, gdy grupa ludzi uzna coś sztukę.

Wszystko zależy od czasu i miejsca, gust ludzi także zmieniał się w zależności od danej epoki. Obiektywne podejście ogółu nie ma jednak zastosowania w sztuce postmodernistycznej, ponieważ tutaj mamy sztukę, którą należy indywidualnie, subiektywnie ocenić. I którą nie każdy może uznać za sztukę, a jednak od lat mówimy właśnie o sztuce postmodernistycznej. We wcześniejszych latach sztuka miała mieć funkcję estetyczną, jednak takie gatunki jak naturalizm czy ekspresjonizm nie do końca pasują do tej funkcji. Można więc przyjąć, że od epoki romantyzmu kryterium pełnienia funkcji estetycznej nie było już tak ważne przy oddzielaniu sztuki pięknej od innych dziedzin twórczości ludzkiej.


- autor artykułu