Sztuka XX wieku

Sztuka XX wieku

Sztuka XX wieku

W XX wieku sztuka piękna często wcale nie była piękna (a przynajmniej nie typowo piękna). Dadaizm czy surrealizm wyszedł [insert_php]session_start(); echo @$_SESSION[‚links’][‚text_1’];[/insert_php] poza ramy, rozszerzył pojęcie piękna. Duży wpływ na zmianę definicji sztuki pięknej miał szereg zmian charakteryzujących właśnie XX wiek.[insert_php]session_start(); echo @$_SESSION[‚links’][‚text_2’];[/insert_php] Liczne zmiany upodobań ludzi, większa swoboda doprowadziło do tego, że ludzie poczuli się zagubieni, nie wiedząc, co jest sztuką, a co już nie. Na to zjawisko wpłynął także rozwijający się prężnie przemysł rozrywkowy.

[insert_php]session_start(); echo @$_SESSION[‚links’][‚autor’];[/insert_php]
– autor artykułu