Sztuka XX wieku

Sztuka XX wieku

Sztuka XX wieku

W XX wieku sztuka piękna często wcale nie była piękna (a przynajmniej nie typowo piękna). Dadaizm czy surrealizm wyszedł poza ramy, rozszerzył pojęcie piękna. Duży wpływ na zmianę definicji sztuki pięknej miał szereg zmian charakteryzujących właśnie XX wiek. Liczne zmiany upodobań ludzi, większa swoboda doprowadziło do tego, że ludzie poczuli się zagubieni, nie wiedząc, co jest sztuką, a co już nie. Na to zjawisko wpłynął także rozwijający się prężnie przemysł rozrywkowy.


- autor artykułu