Sztuka

Sztuka

Sztuka

Sztuka jest pojęciem szerokim, w które wchodzi dorobek kulturowy ludzkości od muzyki poczynając, na literaturze kończąc. Trudno określić dokładnie, czym jest sztuka, granice są łatwe do przesunięcia. Sztuka piękna ma spełnić funkcję estetyczną, ale także może pełnić funkcję społeczną czy dydaktyczną.

Sztuka

Obecnie sztuka jest dziedziną pozwalającej twórcy wyrazić swoje myśli, dającą mu pełną swobodę, jednak nie zawsze tak było.

W czasach antycznych i średniowieczu sztukę uważano za bliską rzemiosłu (zresztą, garncarstwo czy krawiectwo także określano mianem „sztuki”). Sztuki pospolite miały angażować fizycznie, zaś wyzwolone – umysłowo. Za wyzwolone uważano w tamtym okresie astronomię, muzykę, gramatykę, arytmetykę, retorykę, geometrię. Sztuka miała mieć przeważnie charakter użytkowy lub/i dydaktyczny. Na początku epoki renesansu także trzymano się sztywnych reguł tworzenia. Próbowano też odróżnić sztuki piękne od tych użytkowych, poza tym istniał podział na sztuki muzyczne, pamięciowe, obrazowe, umysłowe.

Sam termin sztuki piękne został zdefiniowany w XVIII wieku. W XIX wieku artysta mógł na płótnie wyrazić swoje uczucia i emocję. Sztuka robiła się coraz bardziej swobodna.


- autor artykułu