Sztuki plastyczne

Sztuki plastyczne

Sztuki plastyczne

Sztuki plastyczne

Sztuki plastyczne są sztukami pięknymi, podobnie jak muzyka i literatura, bardzo zróżnicowanymi w zależności od użytych narzędzi. Sztuki plastyczne to wizualna twórczość, dzieła możemy zobaczyć na ścianach galerii, a także domostw. Wśród sztuk plastycznych wyróżniamy malarstwo, rysunek, komiks, fotografię, grafikę, typografię, kaligrafię, animację (są to formy płaszczyznowe), architekturę, rzeźbę, instalację, scenografię, lalkarstwo, wzornictwo (formy przestrzenne).

Sztuka nieustannie się zmienia, duży wpływ na jej rozwój miała technologia. Z grafiki "tradycyjnej" narodziła się grafika komputerowa, która nie przez wszystkich jest uznawana za sztukę piękną.


- autor artykułu